மருந்தே இல்லாத உடல் நலம் 1


An Elaborate Speech by Dr Thirunavukkarasu at மதுரை இயற்கை மருத்துவ முகாம் on 9 Aug 2015. இவர் இயற்கை வாழ்வியல் முறை, மருந்தே இல்லாத உடல் நலம், பற்றி சொல்லும் கருத்து உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்

இந்த வீடியோ அலோபதி மருத்துவர்கள் மற்றும் அலோபதி மருத்துவம் பற்றிய உங்கள் மனோபாவத்தை மாற்றி விடும்.

This video will shatter Your beliefs about Allopathy Doctors and English Medicine. This speech will change your perspective on Natural Living and Natural Foods.

இந்த வீடியோவை பார்த்துவிட்டு சேர் பண்ணுங்க.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “மருந்தே இல்லாத உடல் நலம்