சக்கரை நோய்க்கு சிகிச்சை தேவையில்லை !


இந்த வீடியோ அலோபதி மருத்துவர்கள் மற்றும் அலோபதி மருத்துவம் பற்றிய உங்கள் மனோபாவத்தை மாற்றி விடும்.

சக்கரை நோய்க்கு சிகிச்சை தேவையில்லை. இயற்கை உணவு சாப்பிட்டால் போதும். தனது வாழ்வில் நடந்த உண்மை அனுபவத்தை பகிரிந்து கொள்கிறார் மருத்துவர் திருநாவுக்கரசு

Dr Thirunavukkarasu at மதுரை இயற்கை மருத்துவ முகாம் on 9 Aug 2015.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *